Bezpečnostní informace

Osobní informace, Ochrana dat

1 Společnost Unibet může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje Vlastníků účtů pro následující účely:

 • a. poskytování sázkových a herních služeb;
 • b. právní důvody;
 • c. regulatorní důvody;
 • d. identifikace a/nebo autentikace; a
 • e. marketingové účely, na základě opt-in principu.

2 Společnost Unibet dodržuje Zákon o ochraně údajů a veškeré příslušné právní předpisy, právní oznámení a/nebo podobné dokumenty účinné v Místě smlouvy, s přihlédnutím ke Směrnici o ochraně údajů (Směrnice 95/46/ES) a Směrnici o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice/2002/58/ES, ve znění Směrnice 2009/136/EC).

3 Pokud týká zásad e-mailové komunikace s Vlastníky účtů, přijala společnost Unibet postupy nejlepší praxe.

4 Výše uvedené je zavedeno za účelem ujištění Vlastníků účtů, že osobní údaje vždy a za všech okolností:

 • a. jsou zpracovávány v souladu s právy dotyčného Vlastníka účtu;
 • b. jsou zpracovávány čestně a zákonným způsobem;
 • c. jsou získány pouze pro konkrétní a zákonný účel;
 • d. jsou adekvátní, relevantní a přiměřené danému účelu;
 • e. jsou přesné a aktuální;
 • f. jsou uchovávány bezpečným způsobem;
 • g. nejsou uchovávány déle, než je nezbytné pro daný účel;
 • h. nejsou převáděny do jurisdikcí nedodržujících výše uvedené Směrnice; and
 • i. používány pro marketingové účely na základě principu opt-in (uživatel musí vyjádřit souhlas aby jeho osobní údaje byly použity).

5 Společnost Unibet zpřístupní osobní údaje svých Vlastníků účtů, spolu s ostatními informacemi a záznamy, týkajícími se Vlastníků účtů, pokud to bude vyžádáno Regulačním úřadem, nebo pokud to bude náplní jakéhokoli ustanovení Rozhodného práva.

6 Společnost Unibet instruuje a autorizuje Finanční instituci, která spravuje účet Vlastníka účtu, aby zpřístupnila jakékoli informace týkající se účtu Vlastníka účtu na žádost Regulátora.

7 Pro účely odhalování a regulace podvodů Vlastník účtu souhlasí, že společnost Unibet má právo předat jeho osobní údaje třetím stranám, například tzv. poskytovatelům služeb AVS (Address Verification System, Systém ověřování adres), Poskytovatelům platebních služeb a Finančním institucím. Dále si společnost Unibet vyhrazuje právo předat osobní údaje Vlastníka účtu příslušným stranám v případech, ve kterých má společnost důvodné podezření na podvod, související se Zákaznickým účtem.

8 Společnost Unibet uchovává osobní údaje a detaily o všech transakcích Vlastníka účtu po dobu minimálně deseti let po uzavření jeho Zákaznického účtu. Společnost Unibet vymaže osobní údaje Vlastníka účtu pokud na jeho účtu nebyla nikdy zaznamenána žádná transakce.

9 Telefonní hovory mohou být nahrávány a použity pro účely školení. Jejich obsah může být předán na žádost jakéhokoli Regulačního úřadu a/nebo v rámci jakéhokoli platného ustanovení v Rozhodném právu. Hovory a elektronická komunikace jsou uloženy po dobu jednoho roku a poté jsou ze systému vymazány.

10 Veškeré materiály, odevzdané se žádostmi o Ceny, se stávají majetkem společnosti Unibet a nebudou vráceny.

11 Společnost Unibet si vyhrazuje právo zpracovat osobní údaje Vlastníka účtu pro účely Řízení vztahů se zákazníky (CRM). Marketingové materiály budou zasílány pouze Vlastníkům účtů kteří vyjádřili souhlas s použitím svých osobních údajů.

12 Osobní údaje Vlastníka účtu budou přístupné zaměstnancům společnosti Unibet v rámci skupiny Unibet Group. Společnost Unibet předá osobní údaje Vlastníka účtu třetím stranám jiným než je Regulátor nebo Státní úřady pouze na základě principu opt-in (pokud s tím Vlastník účtu vyjádří souhlas), nebo pokud to po ní bude požadovat legislativa. Vlastník účtu má právo vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, provést jejich opravu a/nebo vymazat nesprávné nebo nevhodné údaje.

13 Dotazy týkající se ochrany soukromí údajů lze zasílat na adresu dpa.officer@unibet.com.

  Cookies, tagy a další identifikátory ("cookies")

1 Přijetím Pravidel Unibet nebo použitím Služeb Vlastník účtu akceptuje fakt, že společnost Unibet použije soubory cookies.

2 Webové stránky využívají cookies pro následující účely:

 • a. k identifikaci upřednostňovaného jazyka Vlastníka účtu, aby byl daný jazyk při návratu Vlastníka účtu na Webové stránky zvolen automaticky;
 • b. k zajištění toho, že sázky zadané Vlastníkem účtu jsou spárovány se sázkovým kupónem a účtem Vlastníka účtu;
 • c. k zajištění toho, že Vlastník účtu obdrží veškeré bonusy, na které má nárok, a
 • d. k analýze provozu na Webových stránkách, která nám umožňuje provést vhodná zlepšení.

Mějte prosím na vědomí, že Webové stránky není možné používat bez cookies. Pokud potřebujete další informace o používání cookies ze strany společnosti Unibet, kontaktujte prosím společnost Unibet na e-mailové adrese: info-cz@unibetsupport.com.

Zabezpečení a šifrování

Po přihlášení budou všechny informace zaslané na stránky i ze stránek Unibet šifrovány pomocí 128bitové technologie SSL (Secure Socket Layer). Použitý certifikát SSL vystavuje a ověřuje Trustwave, více informací získáte kliknutím na obrázek.

 
Informace o vaší kreditní kartě jsou zašifrovány a odeslány společnosti Unibet přes internet pouze jednou.Poté se uloží v zašifrované podobě v zabezpečených systémech Unibetu. Společnost Unibet je odhodlána chránit důvěrné informace svých zákazníků, a jako součást těchto snah je certifikována v souladu s normou pro zabezpečení plateb kreditními kartami (Payment Card Industries Data Security Standard).

Bezpečnostní systémy a aplikace Unibet jsou testovány několikrát za rok nezávislými odborníky v oblasti bezpečnosti. Kromě toho má Unibet tzv. systém detekce neoprávněného přístupu (Intrusion Detection System), který neustále sleduje veškerý síťový provoz z hlediska možných útoků a napadení.

Společnost Unibet má vlastní útvar zabývající se možnými podvody a disponuje pokročilými systémy pro detekci a prevenci podezřelých aktivit, takže webové stránky Unibet zůstávají bezpečným místem pro sázení a hraní za rovných podmínek. Jakýkoliv účet zapojený do podezřelých aktivit bude pozastaven a v plném rozsahu podroben vyšetřování. Pokud byste jako uživatel měli jakékoliv pochybnosti o aktivitě na svém účtu, například nerozpoznané transakce v transakční historii nebo překvapující změny zůstatku, prosíme ihned nás kontaktujte.

Kasino, hry a Bingo

Aby byla zajištěna poctivost, naše hry pracují s generátorem náhodných čísel (RNG), který, jak název napovídá, generuje náhodná čísla. To zaručuje, že nemůže docházet k žádné manipulaci, a to ze strany společnosti ani ze strany zákazníka. Děláme to z úcty k našim zákazníkům a chceme splňovat náročné mezinárodní normy.

Tento generátor náhodných čísel je nezávisle testován a schválen společností Technical Systems Testing, která je certifikovanou společností registrovanou v Kanadě.

Poker

Naší nejvyšší prioritou je poskytovat poctivé pokerové herny a pevně věříme v zásady fair play. Karty jsou míchány a rozdávány bez jakéhokoliv lidského zásahu nezávisle auditovaným „generátorem náhodných čísel“ (RNG). Systémy našich služeb jsou často kontrolovány nezávislými organizacemi pro ochranu hráčů a plnění norem, které poskytují mezinárodní rámec pro plnění požadavků na nejlepší osvědčené provozní postupy.

Tajné dohody v pokeru

V on-line kasinech a hernách nemůže docházet k mnoha problémům, se kterými se lze setkat v kamenných herních zařízeních. Nelze označit karty, nahlížet do karet, namíchat si karty nebo dát na stůl nový balíček karet.

Někdy se však lidé snaží systém porazit podváděním. Tajné dohody, jejichž cílem bývá sdílení informací a přizpůsobení hraní tak, aby si účastníci dohod navzájem pomáhali k vítězství, nejsou ve světě pokeru ničím novým, a dochází k ním i při hraní on-line. Je samozřejmé, že společnost Unibet netoleruje žádnou formu podvádění nebo podvodných aktivit a hra je monitorována řadou manuálních a automatických nástrojů tak, že naši hráči si mohou být jisti, že hrají v bezpečném a spravedlivém prostředí.